PROGLAŠENJE ŠPORTAŠA 2017.G.-GIMNASTIKA-DOBITNICI

DJEVOJKE

1. PETRA RIBARIĆ
najuspješnija seniorka 2017.godine - ritmička gimnastika

2. TENA ČONDOR
najuspješnija juniorka 2017. godine - ritmička gimnastika

3. LARA SALAMUNIĆ
najuspješnija kadetkinja 2017.godine - ritmička gimnastika

4. KALA KRPAN
najuspješnija mlađa kadetkinja 2017.godine - ritmička gimnastika

5. ANTEA ŠIKIĆ KAUČIĆ
najuspješnija mlađa kadetkinja 2017.godine - ženska sportska gimnastika

6. VITA ŠKILJO
najuspješnija kadetkinja 2017.godine - ženska sportska gimnastika

7. SARA ŠULEKIĆ
najuspješnija mlađa juniorka 2017.godine - ženska sportska gimnastika

8. TINA ZELČIĆ
najuspješnija juniorka 2017.godine - ženska sportska gimnastika

9. DORA KRANŽELIĆ
Najuspješnija seniorka 2017.godine - ženska sportska gimnastika

 

DEČKI

1. ANTONIO PADMOSOEKARTO
najuspješniji mlađi kadet 2017.godine - muška sportska gimnastika

2. BORNA HADŽI-VELJKOVIĆ
najuspješniji kadet 2017.godine - muška sportska gimnastika

3. LIAM RABIĆ
Najuspješniji mlađi junior 2017.godine - muška sportska gimnastika

4. DOMAGOJ BIZJAK
najuspješniji junior 2017.godine - muška sportska gimnastika

5. TIN SRBIĆ
Najuspješniji senior 2017.godine - muška sportska gimnastika