NAJUSPJEŠNIJE GIMNASTIČARKE I GIMNASTIČARI ZGS-a U 2016.GODINI

      NAJUSPJEŠNIJE GIMNASTIČARKE I GIMNATIČARI

              ZGS-a U 2016.GODINI

        

GIMNASTIČARKE – RITMIČKA I ŽENSKA SPORTSKA GINASTIKA

1.        PETRA RIBARIĆ

      najuspješnija seniorka 2016.godine

 • ritmička gimnastika -

2.             TENA ČONDOR

      najuspješnija juniorka 2016. godine

 • ritmička gimnastika -

3.          BARBARA ŠELENDIĆ

     najuspješnija kadetkinja 2016.godine

 • ritmička gimnastika -

4.        KALA KRPAN

    najuspješnija mlađa  kadetkinja 2016.godine

 • ritmička gimnastika -

5.       SARA ŠULEKIĆ

    najuspješnija  kadetkinja 2016.godine

 • ženska sportska gimnastika -

6.      CHRISTINA ZWICKER

       najuspješnija juniorka  2016.godine

 • ženska sportska gimnastika –

7.                      DORA KRANŽELIĆ

             najuspješnija seniorka 2016.godine

 •     ženska sportska gimnastika -

GIMNASTIČARI- MUŠKA SPORTSKA GIMNASTIKA

 1.  DAVOR STIPAC

najuspješniji mlađi  kadet 2016.godine

 • muška sportska gimnastika -

 1. IVOR DUNOVIĆ

       najuspješniji kadet 2016.godine

 • muška sportska gimnastika -

 1. LIAM RABIĆ

Najuspješniji mlađi  junior 2016.godine

 • Muška sportska gimnastika -

 1. TIN SRBIĆ

najuspješniji senior 2016.godine

 • muška sportska gimnastika –

RITMIČKA GIMNASTIKA . GRUPNE VJEŽBE

1.  GIMNASTIČKI KLUB MAKSIMIR

( ARIJANA HUBERT, LORENA HRŽAN KEGLEVIĆ, MIA GVOZDEN, KARLA STRIČAK, NINA KOSANOVIĆ)

najuspješnija grupna vježba mini  2016.godine

              - ritmička gimnastika -                                                                                                                                                                                  

2.  KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE LEDA

( KALA KRPAN, MARTA OTROČAK, LARA SALAMUNIĆ, HANA GALETIĆ, NIKA JURKOVIĆ, NIKA DI GIUSTO)

najuspješnija grupna vježba mlađe kadetkinje 2016.godine

-ritmička gimnastika

3.  KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE LEDA

( LARA WEBER, MIA IVKOVIĆ, TARA KRPAN, NIKA KOVAČIĆ, LAURA VIDMAR)

Najuspješnija grupna vježba juniorke 2016.godine

-ritmička gimnastika